Her finder du vejledninger til at anmelde en skade.

Anmeld skade

Her finder du vejledninger til at anmelde en skade.

Nogle typer skader anmeldes online direkte til forsikringsselskabet – andre skader anmeldes via en formular, du henter og sender til WTW, når du har udfyldt den. WTW sørger herefter for, at skaden bliver anmeldt til forsikringsselskabet.

Krav til skadeanmeldelsen

Anmeldelsen af en skade skal altid indeholde følgende informationer:

 • Hvornår skaden er sket (dato og tidspunkt)
 • Hvor skaden er sket (adresse)
 • Hvordan skaden er opstået
 • Præcis beskrivelse af hændelsen, der førte til skaden
 • Hvilke genstande der er beskadigede (art, anskaffelsesår, pris i dag, reparationsværdi)
 • Dokumentation i form af faktura på de beskadigede genstande

Herudover kan der ved forskellige skadestyper være særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Ansvarsskader

 • Anerkend aldrig erstatningsansvar overfor skadelidte, med overlad denne vurdering til forsikringsselskabet. Er der vidner, der kan støtte beskrivelsen af den skete hændelse, skal deres navne og adresse noteres i skadeanmeldelsen.

Indbrud

 • Kontakt politiet og anmeld indbruddet
 • Indsend kopi af politirapporten til WTW sammen med de øvrige dokumenter
 • Tag et foto af skaderne
 • Vent med at rydde op, og undgå så vidt muligt at røre ved noget, før det er aftalt med politiet. Det giver politiet bedre mulighed for at finde spor til brug i efterforskningen.

Køle og fryseskader

 • Sørg for at dokumentere de beskadigede køle- eller frysevarer i form af vareleveringsliste (antal, varebetegnelse og indkøbspris ekskl. moms).

Blanketter til skadeanmeldelse

Klik på den relevante skadetype nedenfor, og udfyld den formular, som du bliver henvist til. Hører skaden ikke under en af de nævnte typer, så kontakt WTW for vejledning.

Ansvarsskade
Arbejdsulykke
Brilleskade
(Protector Forsikring)
Brilleskade
(Øvrige forsikringsselskaber)
Forhandler- og værkstedsskade
Motorskade
Rejseskade: Bagage
Rejseskade: Øvrige skader
Tingskade
Ulykke

Claims

Forms in english.

Accident
Dealership and Workshop
Liability
Material Damage
Motor
Vi er klar til at rådgive dig og svare på dine spørgsmål.